banner


Vizualizácie


tip: pre zväčšenie kliknite na obrázok.


Detail strednej časti
priečelia

Čelné priečelie

Pohľad na nárožie


Pohľad
do dvorovej časti

Pohľad
od panelového domu

Pohľad zhora


Requirements