banner


Polyfunkčný dom ,
Centrum III, Dubnica nad Váhom

Novostavba dvojpodlažného polyfunkčného domu je situovaná na parcele 2300/123 nachádzajúcej sa v okrsku D - Pod Hájom prináša Výstavba dotvorí priestor v štruktúre prevažne panelovej zástavby, ktorým je okrsok priamo naviazaný na širšie centrum mesta.

Dvojpodlažná stavba ukončená plochou strechou, umožní vytvorenie parteru s prevažne presklenými plochami ( vstupy, výklady) typickými pre predajné a odbytové priestory.

Poloha novostavby ponúkne nové byty orientované orientovaných k existujúcej obytnej štruktúre a k priaznivejšej orientácii k svetovým stranám, predajné plochy a priestory pre služby. Pred budovou bude na vlastnom pozemku vytvorené parkovisko s kapacitou 33 miest a 2 TTP.

Ďaľšie informácie získate na podstránke o projekte